6/19/2018 5:26:51 PM

HƯỚNG DẪN MUA THẺ BIT BẰNG VÍ BIT XU

 

Bước 1: Truy cập trang web: https://myg.vn/ và đăng nhập tài khoản của bạn.

 

Nếu chưa có tài khoản, bấm "Đăng ký tài khoản tại đây" để đăng kí tài khoản mới. Sau đó, điền tên tài khoản, mật khẩu rồi bấm Hoàn tất.

 

Bước 2: Chọn "Mua thẻ BIT"

 

 

Bước 3: Chọn "Mua mã thẻ BIT"

 

Bước 4: Chọn mệnh giá thẻ, số lượng thẻ BIT muốn mua, sau đó bấm Mua thẻ. Khi mua thành công, số seri và mã thẻ BIT sẽ hiện trên màn hình.