4/23/2018 2:13:34 PM

HƯỚNG DẪN MUA THẺ BIT QUA VTC 365

Bước 1: Truy cập link: https://365.vtcpay.vn/ma-the-game-161

Bước 2: Chọn Mã Thẻ BIT.

Bước 3: Chọn Mệnh giá và Số lượng thẻ BIT cần mua.

Bước 4: Chọn Hình thức thanh toán (ATM - Ngân hàng nội địa hoặc VISA -Thẻ Quốc tế) --> Nhập Số điện thoại và Email.

Bước 5: Nhập thông tin Thẻ ngân hàng --> Bấm Thanh toán.